บริการแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย โดยเจ้าของภาษา

ขั้นตอนที่ 1

กรุณาคัดลอกข้อความที่ท่านต้องการจะแปลลงในกล่องสี่เหลี่ยมข้างล่าง ข้อความสามารถเป็นได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

  

ท่านสามารถคำนวณค่าบริการในการแปลโดยกดปุ่ม คำนวณค่าบริการ   

อัตราค่าบริการในการแปลเอกสาร / ข้อความของท่านเท่ากับ บาท หรือ ดอลลาร์

 

ขั้นตอนที่ 2

ถ้าท่านตกลงและพอใจกับค่าบริการ กรุณาเลือกวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

กรุณาพิมพ์ e-mail ของท่านลงในช่องว่างข้างล่าง และกดปุ่ม ส่ง  

email:

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถาม ท่านสามารถ ติดต่อเราได้ทุกเวลา